32 NIEDZIELA ZWYKŁA 7.11.2021. ROCZNICA POŚWIĘCENIA ŚWIĄTYNI

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Nasza parafialna wspólnota przeżywa dzisiaj ROCZNICĘ POŚWIĘCENIA PARAFIALNEJ ŚWIĄTYNI, dlatego polecamy w modlitwie wszystkich pracujących dotąd w naszej parafii proboszczów i wikariuszy, a szczególnie śp. ks. Fryderyka Michalskiego. Modlimy się za budowniczych i ofiarodawców, za wszystkich parafian, którzy dzisiaj tworzą żywą wspólnotę wiary gromadzącą się w tej świątyni na modlitwę i składanie świętej Ofiary. Za tydzień składka będzie przeznaczona na potrzeby parafii.

2. Po Mszy św. o godz. 15.30 adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 17.30 różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach i zmiana tajemnic różańcowych.

3. W poniedziałek na godz. 18.00 zapraszamy uczniów klas VII na Mszę św. i  spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem, a we wtorek – klasy VIII.

4. W czwartek103. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczyste obchody rozpoczną się o godz. 10.00 w archikatedrze Mszą św. w intencji ojczyzny, a dalsze uroczystości przy Pomniku Orląt Przemyskich. Zachęcamy do skorzystania w tych dniach z wielu propozycji artystycznych i wspólnego świętowania.

5. Od Dnia Zadusznego codziennie o godz. 17.30 MODLITWA WYPOMINKOWA za zmarłych. Pamiętajmy w modlitwie i ofierze Mszy św. o tych, którzy odeszli do wieczności. Zachęcamy do spowiedzi, by w stanie łaski zyskiwać odpusty za zmarłych.

6. Dziękujemy parafianom z klatki III bloku nr 2 przy ul. Równej za ofiary na sprzątanie i  wystrój świątyni. Teraz prosimy o ofiary parafian z klatki IV bloku nr 2.

7. W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzimy wspomnienie:

  • wtorek – rocznicy poświęcenia Bazyliki św. Jana na Lateranie
  • środa św. Leona Wielkiego, papieża
  • czwartek – św. Marcina z Tours, bpa
  • piątek – św. Jozafata, bpa i męczennika
  • sobota – św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna – pierwszych polskich męczenników

8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, a także do obejrzenia okolicznościowej wystawy poświęconej bł. Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Nawiedzajmy w tym czasie groby naszych bliskich, ofiarujmy im dar Komunii św. eucharystycznej i módlmy się dla nich o dar życia wiecznego. 

Opiece Maryi polećmy naszą ojczyznę i parafialną wspólnotę – Pod Twoją obronę…

DEKRET

W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.

Do Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:

1. Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

2. Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

3. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, stawał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia, oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym.

Wreszcie, ponieważ dusze czyścowe wspierane są wstawiennictwem wiernych, szczególnie zaś miłą Bogu ofiarą ołtarza (por. Sob. Tryd. Sesja XXV, Dekret o czyśćcu), gorąco zaleca się wszystkim kapłanom trzykrotne odprawianie Mszy św. w dniu Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych.

Niniejszy dekret jest ważny przez cały listopad. 

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 22 października 2020 roku, we wspomnienie św. Jana Pawła II.

Mauro Kard. Piacenza

Penitencjarz Większy

31 NIEDZIELA ZWYKŁA 31.10.2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. O godz. 17.30 ostatnie już nabożeństwo różańcowe. Po Mszy św. o godz. 15.30 nie będzie dzisiaj adoracji, natomiast na godz. 19.00 zapraszamy na uwielbienie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie przez śpiew i rozważanie słowa Bożego. 

W przyszłą niedzielę po wieczornym nabożeństwie zmiana tajemnic różańcowych.

2. Jutro UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. Nie będzie Mszy św. o godz. 15.30, ponieważ po południu o godz. 14.00 organizowana jest Msza św. na CMENTARZU ZASAŃSKIM połączona z procesją za zmarłych. Zachęcamy do nawiedzania cmentarzy i do wspólnej modlitwy za zmarłych. 

Przypominamy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestnictwa we Mszy św.

3. We wtorek Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – DZIEŃ ZADUSZNY. Rano Msze św. o godz. 6.30 i 7.00. Po Mszy św. wieczornej modlitwy za zmarłych. Z powodu trwającej pandemii Penitencjaria Apostolska zezwala, aby odpust zupełny można było zyskać nie tylko w dniach od 1-8 listopada, ale w inne osiem dni listopada, dowolnie wybrane przez wiernych. Warunkiem zyskania odpustu jest wyzbycie się przywiązania do grzechów, nawet lekkich, spowiedź, przyjęcie Komunii św., pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie tam Ojcze nasz, Wierzę w Boga, modlitwy za zmarłych oraz dowolnej modlitwy w intencji Ojca św. Osoby starsze i chore mogą zyskać odpust zupełny w łączności duchowej z wiernymi nawiedzającymi cmentarz, gdy wykluczą przywiązanie do grzechu i odmówią za zmarłych modlitwy [różaniec, koronka] przed obrazem Pana Jezusa lub Matki Bożej. Po ustaniu pandemii osoby te powinny się wyspowiadać i przyjąć Komunię św. W listopadzie można w każdym dniu zyskiwać odpusty za zmarłych, nawiedzając pobożnie cmentarz. 

4. Od Dnia Zadusznego codziennie o godz. 17.30 MODLITWA WYPOMINKOWA za zmarłych. Pamiętajmy w modlitwie i ofierze Mszy św. o tych, którzy odeszli do wieczności. Zachęcamy także do spowiedzi, by w stanie łaski móc zyskiwać odpusty za zmarłych.

5. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek od godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu. Po wieczornej Mszy św. zapraszam Akcję Katolicką na spotkanie formacyjne. W piątek do chorych udamy się o stałych porach. Spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 16.00, nie będzie Mszy św. dla dzieci, tylko udzielimy Komunii św., o godz. 17.30 modlitwa wypominkowa. 

W sobotę nabożeństwo fatimskie rozpoczniemy o godz. 17.00 adoracją, natomiast różaniec fatimski o godz. 17.20. [Nie ma w tym dniu wypominków za zmarłych].

6. Dziękujemy parafianom z klatki II bloku nr 2 przy ul. Równej za ofiary na sprzątanie i  wystrój świątyni. Teraz prosimy o ofiary parafian z klatki III bloku nr 2 przy ul. Równej.

7. W tym tygodniu w czwartek wspominamy w liturgii Kościoła św. Karola Boromeusza. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej w której jak zawsze w tym czasie sporo refleksji związanych z przemijaniem i życiem wiecznym. Warto je pogłębiać i w wierze szukać nadziei.