UROCZYSTOŚĆ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI NOWY ROK – 1.01.2021.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

W ubiegłym 2020 roku w naszej parafii ochrzczonych zostało 26 dzieci; do wieczności odeszło 32 spośród naszych parafian, a także 5 mieszkańców DPS-u; do sakramentu bierzmowania przystąpiło 33 młodych; sakrament małżeństwa zawarło 13 par; do Pierwszej Spowiedzi i Komunii św. przystąpiło 33 dzieci; w ciągu
całego roku rozdano ok. 60 tys. Komunii Św. Pragniemy u początku nowego roku serdecznie podziękować wszystkim, którzy poprzez cały rok wspierają swymi ofiarami utrzymanie naszej świątyni oraz działalność parafialną, którzy systematycznie składają ofiary na sprzątanie i wystrój kościoła. Dziękujemy za wsparcie tak wielu inicjatyw naszej diecezjalnej CARITAS a także pomoc okazywaną misjom i wszystkim potrzebującym.

ŻYCZENIA NOWOROCZNE

Z okazji Nowego roku wszystkim parafianom w kraju i za granicą, gościom i przyjaciołom naszego kościoła składamy z serca płynące życzenia.
„Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara” (1J 5,4)

Niech ten Nowy Rok, który rozpoczynamy w czasie trwającej jeszcze w świecie pandemii, pomoże nam odnajdywać w Narodzonym Chrystusie – Zbawiciela, który przyszedł na ziemię i wszedł w nasze ludzkie lęki, aby je napełnić pokojem i łaską zbawienia. Niech dobry Bóg pomaga nam odnajdywać siłę wiary, która jest źródłem duchowej mocy w życiowych przeciwnościach i światłem w każdej ciemności życia.
Niech ten czas Nowego Roku, który jest przed nami, obfituje w pokój i zgodę, w cierpliwość i przebaczenie, a nade wszystko w odkrywanie obecności Jezusa – Bożego Syna w każdej Eucharystii, a także w waszych rodzinach, w pracy i codziennej trosce o tych, których kochacie. Niech Maryja Dziewica, przynosząca nam Chrystusa, który jest Bożym błogosławieństwem dla każdego z nas, wyjedna w rozpoczętym Nowym Roku 2021 pokój naszym sercom, rodzinom, ojczyźnie i światu!

Szczęśliwego i błogosławionego Nowego Roku!