Krótka historia naszej parafii

„Na większą chwałę Bożą, ku pożytkowi Kościoła świętego uwzględniając pragnienia wiernych oraz potrzeby duszpasterskie parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej” dnia 22 czerwca 1984r. Arcybiskup Przemyski Ignacy Tokarczuk eryguje parafię pod wezwaniem Błogosławionego Brata Alberta Chmielowskiego.
Terytorium parafii obejmowało nowe osiedle przy ul. Rogozińskiego, Podwinie, Winną Górę oraz bloki przy ul. Monte Cassino. Miejscem kultu stała się kaplica Podwyższenia Krzyża Świętego w Domu Opieki Społecznej należącego do Zgromadzenia Braci Albertynów oraz kapliczka na Winnej Górze przy ul. Żółkiewskiego, która należała do dawnej fortyfikacji Przemyśla z okresu I wojny świtowej. Pierwszym proboszczem nowo utworzonej parafii został ks. Stanisław Marek.
Na plebanię i dom parafialny zostały wykorzystane ruiny spalonego w latach pięćdziesiątych domu nowicjackiego braci Albertynów. Ks. Proboszcz mieszkał w wynajętym u parafian mieszkaniu, a kancelarią była maleńka zakrystia w albertyńskiej kaplicy. Wykorzystując olbrzymi zapał i zaangażowanie parafian przystąpiono do remontu ruin budynku, na murach, którego porastały brzozy.
Parafia podczas posługi ks. Stanisława Marka została zintegrowana i otrzymała podstawowe pomieszczenia do pracy duszpasterskiej. Do pomocy w pracy duszpasterskiej skierowanie otrzymał ks. Stanisław Sroka – pierwszy wikariusz w tej parafii. Po trzech latach proboszcz został przeniesiony do parafii w Majdanie Łętowskim.
Nowym Proboszczem biskup mianował ks. Jana Nigborowicza, wcześniejszego wikariusza parafii Katedralnej. Kontynuował dzieło poprzednika we wszystkich wymiarach duszpasterskich i gospodarczych. Ciągle trwały prace przy domu parafialnym, a jednocześnie parafia przygotowywała się do budowy nowej świątyni na miarę potrzeb wspólnoty. Bowiem kaplica braci Albertynów była zbyt mała i nie wygodna, zarówno dla parafian jak i pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej, w którym się mieściła.
Następcą ks. Stanisława Sroki został ks. Piotr Kreis, a po nim w czerwcu 1990r. został skierowany do pracy w parafii ks. Leszek Dopart i pracował do 1995r.
W sierpniu 1992 roku rozpoczęto prace przy budowie nowego kościoła pod wezwaniem Św. Brata Alberta. Przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Kościoła został wybrany Pan Mieczysław Gibała, który pełnił te funkcje do końca trwania Komitetu, a obecnie jest Przewodniczącym Rady Duszpasterskiej. Kierownikiem budowy został Pan inż. Julian Sitarz a inspektorem nadzoru budowlanego Pan Stanisław Szybak. Projekt architektoniczny wykonał przemyski architekt Pan mgr inż. Józef Olech, natomiast projekt techniczny jest autorstwa Pana mgr inż. Wojciecha Jaśkowskiego. Inwestorem była wspólnota wiernych parafii Św. Brata Alberta.
Ofiary i praca parafian sprawiały, ze budowa, choć w różnym tempie, ale postępowała. Od wakacji 1995r. do czerwca 1999r. nowym wikariuszem w parafii został ks. Janusz Rzepa. W lipcu 1998r. po rezygnacji ks. Jana Nigborowicza nowym proboszczem został ks. Tadeusz Gramatyka.
Metropolita Przemyski, Arcybiskup Józef Michalik dnia 19 czerwca 1999r., w sobotę o godzinie 18:00 dokonał uroczystego Poświecenia Kościoła. Chociaż nowa świątynia była kilkakrotnie większą od dotychczasowej kaplicy nie pomieściła w swych murach wszystkich wiernych, którzy cieszyli się, że w końcu jest nowy kościół i ich wielkie wysiłki i ofiarność zostały uwieńczone sukcesem. W słowach „Niemożliwe stało się realne” ks. Arcybiskup docenił wielki trud i zaangażowanie parafian i kapłanów. Ks. Proboszcz Tadeusz Gramatyka nazwał to wydarzenie „Cudem Św. Brata Alberta”. W 1999r. kolejnym wikariuszem w parafii został ks. Dariusz Pruchnicki i pięknie pracował do 2002r.
W miejsce ks. Dariusza Pruchnickiego przyszedł do naszej parafii ks. Jerzy Bartoszek pracujący przez kolejne 8 lat w naszej wspólnocie oraz ks. Jan Dąbal, który po roku udał się do pracy misyjnej w Odessie na Ukrainie. W jego miejsce w 2003r. przybył ks. Krzysztof Pietrasz i ofiarnie pracował do sierpnia 2007r. Na jego miejsce do pracy w naszej Parafii został skierowany ks. Dariusz Szylar, który także pracował na pół etatu w Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej – Radio Fara (www.radiofara.pl). Decyzją ks. Arcybiskupa Józefa Michalika ks. Dariusz Szylar został zwolniony z obowiązków wikariusza dnia 23 sierpnia 2008r. i skierowany do pełnowymiarowej posługi w Rozgłośni. Na jego miejsce został skierowany ks. Adam Liwacz, który pracował bardzo gorliwie 2 lata w naszej parafii. Następnie Ordynariusz postanowił, że ks. Adam Liwacz i ks. Jerzy Bartoszek zostaną skierowani na inne placówki pracy, a na ich miejsce skierował ks. Włodzimierza Nowaka i ks. Jana Łamasza, który skończył studia muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Po rocznej pracy nasza wspólnota pożegnała 
ks. Włodzimierza Nowaka, na którego miejsce Ordynariusz skierował ks. dra Arkadiusza Jasiewicza, który przybył do nas po specjalistycznych studiach na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, uwieńczonych doktoratem z patrologii i rocznym stypendium naukowym w Paryżu. Niestety tylko po rocznej pracy duszpasterskiej ks. dr Arkadiusz Jasiewicz został skierowany na parafię rektoralną pw. Świętego Michała Archanioła w Przemyślu. Nowa placówka nie jest parafią terytorialną zatem mniejsza ilość obowiązków duszpasterskich pozwoli ks. Arkadiuszowi na dalszą pracę naukową – habilitację. Jego następcą został ks.  dr Witold Burda, który wraz z ks. Janem Łamaszem gorliwie posługuje naszej wspólnocie.
Zmiany persolane w naszej parafii w roku 2012 nie skończyły się tylko na wikariuszu. Ksiądz Arcybiskup, po 14 latach jakże gorliwej pracy w naszej wspólnocie, powierzył naszemu Proboszczowi, ks. Tadeuszowi Gramatyce nową parafię pw. Świętego Ducha w Przeworsku. Na jego miejsce został skierowany ks. Tadeusz Baj, który pracował wczaśniej w charakterze proboszcza w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pikulicach.
W roku 2013, po rocznej pracy w naszej parafii, ks. dr Witold Burda został mianowany wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Na jego miejsce został skierowany ks. Marcin Hunia, pracujący dotychczas w parafii pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu. Pracował gorliwie do 01 listopada 2017, kiedy to decyzją abp Adama Szala został skierowany do pracy w parafii pw. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu (Monte Cassino) i jako kapelan w Wojewódzkiem Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
Na urzedzie wikariusza zastąpił go ks. Patryk Szymański, który dotychczas pracował w parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia Krzemienicy. W naszej parafii pracował do tylko sierpnia 2018 i został skierowany w charakterze wikariusza na następną parafię pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika Uherce Mineralne. Zastąpił go ks. Sławomir Jakubowski, który pracował w parafii pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu.


W 2000 roku Abp Józef Michalik erygował nową parafię, jednak poświęcenie Kościoła nie zakończyło inwestycji. W następnych latach po poświęceniu wykonane zostało podłogowe centralne ogrzewanie w technologii Buderusa, granitowa posadzka w kościele i prezbiterium, granitowe schody wejściowe, parking przy kościele, elewacja z ociepleniem, odrestaurowano dach świątyni. Wykonano też obejście wokół kościoła z kostki brukowej, wymieniono ogrodzenie przy domu parafialnym oraz zamontowano lampy oświetlające świątynie w nocy.
W 2004 r. Parafia świętowała 20 lecie powstania. Podczas Mszy Świętej odpustowej 17 czerwca, w czwartek na zakończenie oktawy Bożego Ciała, Ks. Bp Stefan Moskwa poświecił nowe ławki oraz największy dzwon, który nosi imię Józef Sebastian. Jest on wotum wdzięczności parafian za kanonizacje Św. Biskupa naszej Archidiecezji.
W marcu 2008 roku odbyły się w parafii po raz drugi misje parafialne. Z tej okazji obok świątyni umieszczono krzyż misyjny, przy którym wierni się często modlą.

Po 25 latach 
istnienia parafii nadeszła historyczna chwila w czasie jej funkcjonowania. Od września 2009r. rozpoczęły się prace przygotowujące naszą świątynię do aktu konsekracji, czyli namaszczenia i oddania jej Panu Bogu na własność. Prace dotyczyły praktycznie całkowitej zmiany wizerunku wnętrza kościoła. Został zamontowany ołtarz i ambonka z granitu, na stałe przytwierdzone do prezbiterium. Wnętrze kościoła nabrało ciepłych barw. Zostało zamontowane nowe tabernakulum wraz z glorią w kształcie chleba i krzyż ołtarzowy na wzór pastorału Jana Pawła II. Na ścianach zawisły nowe kinkiety, a na filarach cztery „zacheuszki” przypominające liczbę Ewangelistów. Właśnie w tych miejscach zostały namaszczone mury naszej świątyni. Konsekracji dokonał dnia 8 listopada 2009r. o godzinie 11:30 J.E. ks. Abp Józef Michalik, Metropolita PrzemyskiW uroczystości tej licznie wzięli udział kapłani z naszego miasta, kapłani pracujący w poprzednich latach w naszej parafii, parafianie i zaproszeni goście.