Modlitwy Świętego Brata Alberta

Święty Brat Albert o modlitwie:

Trzeba żyć pod okiem Pana Jezusa. Wystarczy jedno spojrzenie duszy na Niego, jedno słowo, myśl jak błyskawica, a to już jest modlitwa. Zawsze się modlić. Nie prosić – to nic nie mieć. Niech Serce Najświętsze udzieli nam płomienia świętej miłości. Ofiarujemy się na znoje i trudy, i cierpienia, gotowi jesteśmy na krzyż dla uczczenia Najświętszego Serca Pana naszego.


Nowenna do Świętego Brata Alberta (wersja krótsza)
Boże, nieskończenie dobry i miłosierny, wejrzyj na zasługi Świętego Brata Alberta, który za przykładem Twego Syna stał się bratem wszystkich ludzi i przez pokorną posługę najbardziej opuszczonym i skrzywdzonym, ocalał w nich godność ludzką i wzbudzał wiarę w Twoją Opatrzność. Przez Jego wstawiennictwo racz łaskawie użyczyć mi łaski…, o którą z ufnością Cię proszę. 

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu … 

W. Święty Bracie Albercie.
O. Módl się za nami. 


Powinno się być dobrym jak chleb; powinno się być jak chleb, który dla nas wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny.

Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii: czyż Jego miłość mogłaby obmyślić jeszcze coś piękniejszego? Skoro jest chlebem i my bądźmy chlebem. Skąpy jest ten, kto nie jest jak On. Dawajmy siebie samych.

Jeżeliby cię zawołano do biedaka idź natychmiast do niego, choćbyś był w świętym zachwyceniu, gdyż opuścisz Chrystusa dla Chrystusa. Amen.


Królu niebios, 
cierniem ukoronowany,
ubiczowany, 
w purpurę odziany,
Królu znieważony, oplwany,
bądź Królem i Panem naszym tu i na wieki.
Amen.


O przebłogosławiona Pani, przez tę radość, którąś miała tuląc się do Zmartwychwstałego Syna Twojego, przez niebieską słodycz miłości, której na Jego łonie używałaś, obdarz nas świętą jednością, zgodą i miłością wzajemną, ażebyśmy cząsteczki Twojej świętej pociechy dostąpić mogli w Panu naszym Synu Twoim Najświętszym.Matko Boska Bolesna, bądź naszą Matką i Panią teraz i na wieki. Amen. 


Chciałbym i proszę Miłosierdzia Cierpiącego za moje grzechy, abym dla wywdzięczenia się Panu mógł także cierpieć wszystko co by Jego łasce dać mi się podobało.

Daj. Daj. Tak mi Panie Jezu dopomóż.
Pomnóż siłę do kochania tylko Ciebie 
i wszystkich ludzi dla Ciebie.
Daj, żebym był do Ciebie podobny. Amen.


Panie Jezu, 
dla Twej miłości gotów jestem na krzyż i na śmierć, 
w Tobie położyłem ufność moją, 
nie daj mnie na wieczne pohańbienie.
Niech Pan Bóg będzie za wszystko co daje 
albo dopuszcza
pochwalony.
Panie Jezu Zmartwychwstały,
wszystko co czynisz jest dobre 
i usprawiedliwione samo w sobie: 
jeżeli mi dasz odrobinę łaski bądź pochwalony, 
jeżeli nie dasz, bądź również błogosławiony.

Amen.


Formuła ofiarowania się Panu Jezusowi: Oddaję Panu Jezusowi moją duszę, rozum, serce i wszystko co mam. Ofiaruję się na wszystkie wątpliwości, oschłości wewnętrzne, udręczenia i męki duchowne, na wszystkie upokorzenia i wzgardy, na wszystkie boleści ciała i choroby, a za to nic nie chcę ani teraz, ani po śmierci, ponieważ tak czynię z miłości dla samego Pana Jezusa. Amen.