PROBOSZCZ

ks. mgr lic. Tadeusz Baj

Pochodzi z Grodziska Dolnego. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej i Szkoły Średniej w Leżajsku, w 1990 roku wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu.

Święcenia kapłańskie otrzymał 26.05.1996 roku z rąk J.E. ks. Abpa Józefa Michalika, a swoje studia filozoficzno-teologiczne uwieńczył tytułem magistra teologii uzyskanym na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie (dawny PAT) na podstawie pracy z  biblistyki.

Po zakończeniu studiów w Seminarium pracował przez rok w charakterze wikariusza w parafii farnej w Dukli. W latach 1997-2002 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II na kierunku filologia klasyczna.

W 2002 roku abp Józef Michalik skierował go do pracy w charakterze proboszcza w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pikulicach, a 26.08.2012 roku został mianowany proboszczem naszej parafii i z gorliwością oraz zaangażowaniem pasterzuje naszej wspólnocie.

Ksiądz proboszcz obchodzi swoje imieniny 28 października.


W razie kontaktu :
Numer telefonu: 16 677-94-20
FAX: 16 677-94-21
e-mail: tadbaj@gmail.com