POPRZEDNI KAPŁANI

Pan za pośrednictwem Arcybiskupa diecezjalnego naszej archidiecezji
posłał do naszej wspólnoty następujących kapłanów:


Proboszczowie:

– ks. Stanisław Marek (1984 – 1987)

– ks. Jan Nigborowicz (1987 – 1998)

– ks. prał. Tadeusz Gramatyka (1998 – 2012)

– ks. Tadeusz Baj (2012 – obecnie)


Wikariusze:

– ks. Stanisław Sroka (1985 – 1988)

– ks. Piotr Kreis (1988 – 1990)

– ks. Leszek Dopart (1990 – 1995)

– ks. Janusz Rzepa (1995 – 1999)

– ks. Dariusz Pruchnicki (1999 – 2002)

– ks. Jerzy Bartoszek (2002 – 2010)

– ks. dr Jan Dąbal (2002 – 2003)

– ks. Krzysztof Pietrasz (2003 – 2007)

– ks. Dariusz Szylar (2007 – 2008)

– ks. Adam Liwacz (2008 – 2010)

– ks. Jan Łamasz (2010 – 2019)

– ks. Włodzimierz Nowak(2010 – 2011)

– ks. dr Arkadiusz Jasiewicz (2011 – 2012)

– ks. dr Witold Burda (2012 – 2013)

– ks. Marcin Hunia (2013 – 2017)

– ks.  Patryk Szymański (2017 – 2018)

– ks.  Sławomir Jakubowski (2018 – 2020)


Rezydenci:

– ks. kan. Stanisław Fedak, kapelan Szpitala Wojewódzkiego (do 2002r.)

– ks. mjr Andrzej Piersiak, proboszcz parafii garnizonowej w Przemyślu (2010 – 2011)

– ks. kmdr ppor. Wojciech Szerszeń, proboszcz parafii garnizonowej w Przemyślu(2011 – 2013)

– ks. ppor. SG Łukasz Kociołek, kapelan Straży Granicznej (2013 – 2018)