Hierarchia kościelna

W języku potocznym „hierarchia kościelna” to ogół wyższych duchownych w danym Kościele, zwanych hierarchami, do których w Kościele Katolickim zwykle zalicza się papieża i prałatów, zwłaszcza prałatów wyższych: od kardynałów, poprzez arcybiskupów do biskupów.
W Kościele katolickim w hierarchii kościelnej na jej najważniejszych stopniach znajdują się: papież, biskupi, prezbiterzy, diakoni, bracia i siostry ze zgromadzeń zakonnych.

Papieżowi podlegają (według sprawowanych urzędów) kolejno:

 • Arcybiskupi metropolici,
 • Biskupi diecezjalni wraz z ich wikariuszami generalnymi i biskupimi,
 • Dziekani,
 • Proboszczowie i Wikariusze parafialni.

Księża diecezjalni są wyróżniani przez papieża godnościami protonotariusza apostolskiego, prałata honorowego Jego Świątobliwości i kapelana honorowego Jego Świątobliwości, a przez biskupa godnością kanonika katedralnego lub kolegiackiego, gremialnego lub honorowego oraz przywilejem noszenia rokiety i mantoletu.


Także zgromadzenia zakonne mają określoną strukturę organizacyjną, której wzór jest następujący:
najwyższy przełożony wraz z jego radą,
prowincjałowie wraz z ich radami,
przełożeni i pozostali członkowie domów zakonnych.


Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1983 r. precedencja w Kościele Katolickim przedstawia się następująco:

 • Biskup Rzymu, czyli Papież
 • Kardynałowie (tytuł jedynie honorowy – nie dający żadnej władzy jurysdykcyjnej)
 • Patriarchowie i Metropolici
 • Arcybiskupi

Biskupi:

 • Biskupi diecezjalni (i zrównani z nimi: prałat terytorialny, opat terytorialny, wikariusz apostolski, prefekt apostolski i administrator apostolski (jeśli administratura jest erygowana na stałe))
 • inni biskupi (koadiutorzy, pomocniczy)

Wikariusze:

 • Wikariusze generalni i wikariusz sądowy
 • Wikariusze biskupi

oraz:

 • Przełożeni Wyżsi instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na prawie papieskim (również laickich)
 • Dziekani
 • Proboszczowie
 • Wikariusze parafialni
 • Diakoni