Domowy Kościół

Domowy Kościół jest integralną częścią Ruchu Światło-Życie przeznaczoną dla małżeństw. Jest to owoc poszukiwań Założyciela – ks. Franciszka Blachnickiego formacji dla chrześcijan realizujących swe powołanie w małżeństwie. Gdy rozrosły się oazy dla dzieci i młodzieży Założyciel szybko odkrył naglącą potrzebę opracowania takiej formacji, która co do formy, treści i duchowości odpowiadałaby potrzebom i możliwościom rodzin. Po spotkaniu z ruchem „Equipes Notre Dame” ks. Franciszek odkrył zbieżność celów i metod. Tam spotkał to, co można nazwać „duchowością małżeńską”. Wykorzystał zatem to doświadczenie przeszczepiając je i dostosowując do gruntu Polskiego. W ten sposób w 1973 r. po raz pierwszy w Krościenku przeżyły swe 15-dniowe rekolekcje małżeństwa.
Liczne małżeństwa, które od tego czasu zaangażowały się w Domowy Kościół zostały pociągnięte przez cele takie jak:
– dowartościowanie miłości małżeńskiej, której źródłem jest miłość Boża,
– pojęcie rodziny jako Kościoła domowego,
– pojęcie rodziny jako katechumenatu,
– pojęcie rodziny jako wspólnoty, która służy wspólnocie lokalnej (parafii) i czuje się za nią odpowiedzialna,
Cele tej grupy są ukonkretnieniem soborowej wizji małżeństwa i rodziny.

W naszej parafii zostały utworzone trzy kręgi Wspólnoty Domowego Kościoła.