Talent malarski Świętego Brata Alberta

Wybrane dzieła malarskie Adama Chmielowskiego

Prezentujemy większość zachowanych obrazów olejnych i akwarel oraz 4 rysunki.
W opisie uwzględniono: nazwę obrazu (z pominięciem innych nazw tego samego obrazu), wymiary w centymetrach, rok powstania (tam, gdzie udało się go określić).


Pełny zbiór twórczości Adama Chmielowskiego – Św. Brata Alberta to:
– 61 obrazów olejnych
– 22 akwarele
– 15 rysunków
– 5 dzieł wątpliwych
– 6 szkicowników.


Powyższe dane podajemy za: S. Magdalena Kaczmarzyk, Trudna miłość, Kraków 1990 r. W tej pozycji zamieszczony jest katalog dzieł malarskich Adama Chmielowskiego, gdzie można znaleźć pełniejszy opis obrazów (nazwy, wystawy, publikacje, miejsce przechowywania).