Pieśń do Świętego Brata Alberta

Bracie Albercie, Ojcze najbiedniejszych

1. Bracie Albercie, Ojcze najbiedniejszych
Wzgardzonych, smutnych, samotnych i grzesznych,
Tyś Mękę Pana- obraz Ecce Homo
Ujrzał w ich twarzach i przeżył na nowo.

Ref.: Święty Albercie, Bracie nasz
Módl się za nami
Wspieraj w każdy czas.


2. Za miłość Boga w służbie człowiekowi
Chrystus Cię daje w darze Kościołowi,
Święty Patronie z chlebem dobra w dłoni
Niech Twa opieka świat przed złem ochroni.

Ref.: Święty Albercie, Bracie nasz
Módl się za nami
Wspieraj w każdy czas.


3. Bezdomnym uproś dom u swego Ojca
Głodnym chleb życia co karmi do końca,
A oddalonym od Boga w ciemności,
Wskaż światło Wiary, Nadziei, Miłości.

Ref.: Święty Albercie, Bracie nasz
Módl się za nami
Wspieraj w każdy czas.


4. Broń w całym świecie najbardziej skrzywdzonych
Ratuj najmniejszych- chroń nienarodzonych.
Rodziny scalaj ogniwem wierności,
Młodzieży ukaż dar ludzkiej godności.

Ref.: Święty Albercie, Bracie nasz
Módl się za nami
Wspieraj w każdy czas.


5. Twoje świadectwo służby i oddania,
W sercu Kościoła niech miłość odsłania
Ojca świętego wspieraj długie lata,
By Ewangelią złączył ludzkość świata.

Ref.: Święty Albercie, Bracie nasz
Módl się za nami
Wspieraj w każdy czas.


6. Ojczyźnie uproś dar bratniej jedności,
Zwycięstwo wiary, prawdy i wolności,
ucz nas miłować Boga i Bliźniego,
Ucisz ból, skargę świata dzisiejszego.

Ref.: Święty Albercie, Bracie nasz
Módl się za nami
Wspieraj w każdy czas.


7. Oddany Synu jasnogórskiej Pani
Przed Jej Obliczem wstawiaj sie za nami
Aby pod krzyżem dziś z nami stanęła,
Znekany naród pod opiekę wzięła.

Ref.: Święty Albercie, Bracie nasz
Módl się za nami
Wspieraj w każdy czas.
(Słowa: s.Mirosława Korpińska; Muzyka: ks.Wincenty Węgrzyn)