Ogólnie o parafii

PATRON:

Święty Brat Albert Chmielowski

ODPUST PARAFIALNY:

Wspomnienie Świętego Brata Alberta – 17 czerwca

ERYGOWANA:

22 czerwca 1984 r. przez Abpa Ignacego Tokarczuka

UROCZYSTE POBOŁOGOSŁAWIENIE NOWEGO KOŚCIOŁA:

19 czerwca 1999 r. przez Abpa Józefa Michalika

UROCZYSTE POŚWIĘCENIE ŚWIĄTYNI:

08 listopada 2009 r. przez Abpa Józefa Michalika

DIECEZJA:

Archidiecezja Przemyska

ARCHIPREZBITERAT:

przemyski

DEKANAT:

Przemyśl II

LICZBA WIERNYCH:

ok. 3 200

INNE KOŚCIOŁY NA TERENIE PARAFII:

1. Kaplica pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Domu Opieki Społecznej przy ul. Św. Brata Alberta 1 (Msze święte tylko dla pensjonariuszy)
2. Kaplica na terenie dawnego szpitala przy ul. Rogozińskiego (aktualnie już nieczynna)
3. Kaplica w Miejskim Domu Pomocy Społecznej 
(Msze święte tylko dla pensjonariuszy)