Dzieło Pomocy Powołaniom

Dzieło Pomocy Powołaniom im. bł. ks. Jana Balickiego

Powstało w naszej parafii przed kilku laty dzięki namowom kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Liczba członków dzieła stale się rozrasta.

Celem Dzieła jest niesienie pomocy osobom powołanym rozumianej:
– najpierw jako prośba do Pana o nowe, święte powołania;
– następnie jako troska o jak najpełniejszą formację kandydatów do kapłaństwa i życia konsekrowanego;
– wreszcie jako odpowiedzialność za wszystkich, którzy już realizują swoje powołanie.

W celu włączenia się do wspólnoty Dzieła Pomocy Powołaniom należy podjąć lub kontynuować w jego ramach modlitwę w intencjach powołaniowych.
Każdy wnosi do Dzieła intencję szczególnie sobie bliską (np. za kogoś powołanego z rodziny, za miejscowego duszpasterza, o powołania misyjne, itp.), a nadto stara się polecać Bogu intencję wspólną dla całego Dzieła oraz intencje, w jakich modlą się inni jego członkowie.

Dzieło Pomocy Powołaniom liczy obecnie około 5 000 członków w zasadzie ze wszystkich parafii archidiecezji. Większość z nich to ludzie, którzy cierpieniem pomnażają moc swojej modlitwy. Do DPP włącza się każdy, kto deklaruje ofiarowanie jakiejś modlitwy lub cierpienia w intencji powołań lub za powołanych. Alumni, kilka razy w roku odwiedzają parafie archidiecezji i spotykają się z członkami DPP, wyrażając im swoją wdzięczność jakimś drobnym znakiem. Za wspólnotę DPP co tydzień we czwartek odprawiana jest Msza święta, w której całe seminarium poleca ich Panu Bogu, w ten sposób wyrażając swoją pamięć i wdzięczność.