Święta obowiązkowe / nakazane

Święta obowiązkowe lub bardziej potocznie – święta nakazane, to dni, w które każdy Katolik zobowiązany jest uczestniczyć we Mszy Świętej pod karą grzechu ciężkiego, co wynika z Trzeciego przykazania Bożego – „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”.

Poniżej znajduję się pełna lista świąt obowiązkowych:

– każda niedziela! (dlatego nie wymienia się osobno Zmartwychwstania Pańskiego, Zesłania Ducha Świętego, Niedzieli Męki Pańskiej… bo zawarte są w tym punkcie)

– 25 grudnia – Uroczystość Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa,

– 1 stycznia – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi,

– 6 stycznia – Uroczystość Objawienia Pańskiego,

– Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało – święto ruchome obchodzone w czwartek po Uroczystości Najświętszej Trójcy),

– 15 sierpnia – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,

– 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych.

W święta nakazane wierni są zobowiązani nie tylko do uczestniczenia we Mszy świętej ale też do powstrzymania się od prac niekoniecznych, które „utrudniają oddawanie Bogu czci oraz utrudniają korzystanie z należytego odpoczynku duchowego i fizycznego i przeżywanie radości właściwej dniowi świątecznemu”. (kan. 1247 KPK)