ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie” Łk2, 14.

W ten szczególny dzień przyjścia na świat Bożego Syna, gdy z pokorą
stajemy przed narodzonym Jezusem w ubogiej stajence, aby wraz z Maryją i
Józefem, aniołami i pasterzami adorować wcielonego Bożego Syna, który
przyszedł, aby stać się dla nas Chlebem życia i Światłem zbawienia.
Pragniemy Wam Kochani Parafianie i drodzy Goście złożyć świąteczne
życzenia.
Niech ten święty czas Narodzenia naszego Zbawiciela zjednoczy nasze serca
przy żłóbku Jezusa, abyśmy tam pojęli prostotę i czułą miłość Wcielonego Słowa,
który w małym i kruchym Dziecięciu staje się nam tak bardzo bliski.
Niech Jego obecność w Chlebie Eucharystycznym napełnia Wasze rodziny,
wspólnotę parafialną i całą ojczyznę nową siłą miłości i pojednania.
Niech także w ten czas pandemii, pełen lęków i niepokoju jaki przeżywa
świat, Narodzony Książe Pokoju wniesie w nasze życie pokój zrodzony z ufności
w niewyczerpaną łaskę miłosierdzia Boga.
Niech wiara i pokorna ufność Maryi oraz wierna miłość i oddanie Józefa,
nieustannie uczy Was powierzania swego życia z ufnością dobremu Bogu.
Niech Jego zbawcza obecność uświęca i przemienia nasze życie.